Welkom bij VALA

 

De Vereniging Agrarisch Landschap Achterhoek (VALA) is een samenwerkingsverband tussen de zes agrarische natuurverenigingen in de Achterhoek. VALA is begin 2012 opgericht en heeft zich als doel gesteld het beheer, het onderhoud, de ontwikkeling van natuur, milieu en landschapswaarden in de Achterhoek op een professionele en effectieve manier meer inhoud te geven. VALA wil hieraan een positieve bijdrage leveren. Zij doen dit door partijen bij elkaar te brengen en kennis en ervaring te delen om zo tot maximaal rendement in agrarisch natuurbeheer te komen. Op deze manier blijft het karakteristieke landschap van de Achterhoek voor de toekomst behouden.

Sinds 30 december 2014 is VALA officieel een agrarisch collectief: Coöperatieve Vereniging Agrarisch Landschap Achterhoek U.A. Per 1 januari 2016 treedt als onderdeel van het nieuwe Europese landbouw- en plattelandsbeleid (GLB) een vernieuwd Subsidiestelsel Natuur en Landschap in werking. Subsidie aanvragen voor agrarisch en particulier natuurbeheer kan vanaf 2016 alleen nog via gebiedscollectieven. VALA is het collectief voor de Achterhoek. 

 

Volg ons op Twitter

 

Uit de praktijk

Begrazing natuurgraslanden

voorzitter

Op verzoek van het Waterschap Rijn en IJssel wordt een deel van natuurgraslanden langs de Slinge begraasd door landbouwers uit de omgeving. In dit geval lopen enkele Fjorden paarden op een perceel dat volgens plan volgend jaar ook door jongvee wordt begraasd. Boeren en natuurbeheerders werken vaak op deze manier samen. 


Terug