Alles over Agrarisch Natuur en Landschapsbeheer (ANLb)

Tijdens dit webinar van RVO wordt ingezoomd op de vragen rondom ANLb. Want kunt u nog meedoen aan het ANLb als u ook meedoet met de nieuwe eco-regeling? Is het slim om mee te doen met de ANLb of eco-regeling? En wat zijn conditionaliteiten? We laten met rekenvoorbeelden zien wat dit in de praktijk voor […]

Veldbijeenkomsten Kruidenrijk Grasland in de BoerenNatuurweek

Ulft Ulft

Op een veldlocatie in Ulft waar 2 varianten van kruidenrijk grasland (natuurlijk inheems en productief kruidenhoudend) naast elkaar liggen, geven deskundigen (Wim Schippers, de schrijver van dé veldgids Ontwikkelen van kruidenrijk grasland, Rob Geerts, WUR en VALA en Pedro Janssen, LBI) uitleg over de functies van beide typen grasland en gaan in op aanleg, beheer, […]

Deelname is gratis

Cursus Poelen (VOL!)

Deze cursus is voor iedereen die een poel heeft en graag meer wil weten over goed onderhoud en de soorten die van een poel kunnen profiteren. Denk bijvoorbeeld aan de kamsalamander, kleine watersalamander of groene kikker.We starten met een presentatie waarin u leert welke kenmerken een goed beheerde poel heeft en welke soorten hier gebruik […]

Gratis

Loeren bij onze boeren – Vorden

Gaat u graag eens kijken op een boerderij hoe het er echt aan toe gaat? Onze boerenbestuurders Dick, Kasper, Henry en Egbert geven graag een rondleiding op hun bedrijf om te laten zien wat zij allemaal doen voor het vergroten van de biodiversiteit en waarom.De rondleiding is bedoeld voor ‘burgers & buitenlui’ die mogelijk allerlei […]

Gratis

Webinar SLG: Duik in het landschap van jouw regio: Achterhoek

Het cultuurhistorisch landschap vormt een belangrijk onderdeel van onze leefomgeving. Het geeft onze leefomgeving kleur en identiteit. Ieder gebied heeft zijn eigen intrigerende ‘levensverhaal’. In deze digitale bijeenkomst van Stichting Landschapsbeheer Gelderland leer je hoe het bijzondere landschap van de Achterhoek is ontstaan, met de bijbehorende landschapstypen en -elementen. Met duidelijke afbeeldingen en een aanstekelijk […]

Cursus Vergroten biodiversiteit in de boomgaard

Boomgaarden zijn niet alleen landschappelijk waardevol, maar door het juiste beheer kunt u ook zorgen voor een hoge ecologische waarde. In deze cursus leert u welke soorten, behalve de welbekende steenuil, profiteren van een boomgaard en welke praktische beheer- of inrichtingsmaatregelen u kunt nemen om het deze soorten meer naar de zin te maken. We gaan […]

Gratis

Vragenuur Over Agrarisch Natuur- En Landschapsbeheer Vanaf 2023

Op 1 januari 2023 gaat het nieuwe stelsel voor Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer (ANLb) van start. Dit betekent dat de huidige contracten per 31 december 2022 aflopen en we afspraken gaan maken voor de nieuwe periode. Deze start op 1 januari 2023 en loopt tot en met 31 december 2028. Daarnaast wordt vanuit het nieuwe Gemeenschappelijk […]

Praktijkcursus Graslandbeheer – Silvolde

In deze cursus leert u welke beheermaatregelen invloed hebben op kruidenrijkdom en fauna en hoe u kunt bepalen welke maatregelen relevant zijn voor uw eigen graslandpercelen. In veel situaties kunnen aanpassingen in het beheer zorgen voor bloemrijke percelen, die daardoor veel aantrekkelijker worden voor insecten en vogels.De cursus bestaat uit een informatieve presentatie met aansluitend […]

Gratis

Filmavond ‘Paradijs voor de patrijs’

Ad van Roosendaal en Anneke Zonneveld maakten een prachtige documentaire over het project ‘Paradijs voor de Patrijs’. Het project, een initiatief van patrijzenvrijwilligers André Hendriksen en Theo Kaal, omvat beheermaatregelen die het leefgebied van de patrijs rondom het Montferlands massief verbeteren. De filmmakers volgden het project en laten u de kruidenrijke akkers- en randen zien […]

Gratis

Vogelexcursie – Vorden

In deze excursie staan de broedvogels van het Achterhoekse cultuurlandschap centraal. Tijdens een wandeltocht van circa 2,5 uur gaat u onder leiding van onze ecoloog Jan Stronks op zoek naar kenmerkende broedvogels van agrarisch natuur- en landschapsbeheer.U kunt een combinatie verwachten van een wandeling met uitleg over biotopen en beheer, en het daadwerkelijk (leren) herkennen […]

Gratis